Čo prináša decembrové vydanie časopisu Posol?

„Pokora, miernosť, zhovievavosť sú cestou, ako zabezpečiť pokoj vo svete, ale tiež v našich rodinách,“ pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Cituje aj slová apoštola sv. Pavla, aby sme sa navzájom znášali v láske. V čase, keď je mier vo svete znovu ohrozovaný azda stokrát denne, stojí za to inšpirovať sa pápežovými myšlienkami.

Úvodník prináša pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Ide o voľné prerozprávanie dokumentu Svätého Otca, tentokrát jeho katechézu k téme „Blahoslavení čistého srdca“ a „Blahoslavení, ktorí šíria pokoj“. Nosné myšlienky sú tieto: „uchovať si srdce čisté od všetkého, čo poškvrňuje lásku, to je svätosť,“ a „šíriť pokoj okolo seba, to je svätosť.“

Katarína M. Tóthová sa v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby znovu venuje osobnosti rehoľníčky Márie Margity Alacoque, ktorej Ježiš zjavil dvanásť prisľúbení pre tých, čo budú šíriť úctu k Jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Nechýba ani modlitba svätice, túžiacej po tichom a pokornom srdci.

Pod názvom Slnko nájde čitateľ pôsobivé svedectvo autorky Martiny o žene – manželke a matke, ktorej láska, viera v Boha, cnosti sa hlboko dotkli celej rodiny a blízkych ľudí.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje odovzdávaniu viery v ťažkých časoch, reagujúc tak na decembrový modlitbový úmysel pápeža Františka. Prináša pohľad na Sväté roky, ktoré v dejinách Cirkvi znamenali veľa milostí, hoci neboli vždy spojené s ľahkými obdobiami.

Nikdy sa nehanbi za evanjelium – takto nazval páter Ladislav Csontos SJ svoj príspevok o osobnosti jezuitského pátra Vendelína Javorku, kandidáta na blahorečenie. Prináša cenné myšlienky z jeho duchovných úvah a exercícií. Uvádza tiež jednu z modlitieb s prosbou o blahorečenie pátra Javorku.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka tentoraz objasňuje posolstvo Múdroslovných kníh Biblie. Osobitne si všíma Knihu Kazateľ, vysvetľuje jej význam a hĺbku.

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ silné svedectvo misionárky sestry Stellamaris Tóthovej, ktorá po rokoch služby slovenským Rómom slúži teraz v africkom Kamerune a „zbiera drahokamy pre Pána“ – teda skutky lásky, obety a sebazápory.

Radšej smrť ako hriech – pod týmto názvom prináša príbeh nedávno blahorečenej Slovenky Anny Kolesárovej autor Ivo Sivoň. Čitateľov vedie do Vysokej nad Uhom, ktorá sa vďaka Anke stala novým duchovným centrom Slovenska, osobitne mládeže, rodín i snúbencov. Pripája i modlitbu za jej svätorečenie.

V rubrike Z našich dejín páter Milan Hudaček siahol po priblížení osobnosti dlhoročného redaktora Posla pátra Jána Králička, ktorý viedol časopis vyše dvadsať rokov. Opisuje jeho život, formáciu, pobyt v cudzine i jeho podiel na duchovnom povznesení veriacich cez tlačový apoštolát.

V rubrike Mami, nerieš… herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz bilancuje uplynulý rok. Hodnotí nedostatky, rezervy, cez svoj vzťah k Bohu hľadá možnosť nápravy a v synových slovách útechu.

V rubrike Lurdské príbehy autor Ľubomír Kaľavský zavedie čitateľov do Tomášikova v okrese Galanta, čím uzatvára seriál o histórii lurdských jaskyniek na Slovensku. Z článku sa možno dozvedieť, prečo arcibiskup Ján Orosch vyhlásil toto milostivé miesto za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje biblický príbeh narodenia Božieho Syna. Dáva odpoveď na detskú otázku: Prečo sa Ježiško narodil v jasličkách? Nechýbajú ani motivačné otázky. Redakcia prináša aj vyhodnotenie súťaží z tejto rubriky z uplynulých piatich čísiel mesačníka.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad o svätom Hieronymovi a jeho relikvii v Betleheme, o cirkevnej lodnej nemocnici, ktorá sa bude plaviť po veľrieke Amazon a pomáhať miestnym ľuďom, ako aj o Slovenskej katolíckej misii v Ríme a ďalších zaujímavostiach z kresťanského sveta.

V koncoročnom vydaní mesačníka zodpovedný redaktor Posla páter Ján Ďurica vyjadruje poďakovanie všetkým prispievateľom, odberateľom, dobrodincom a tiež pripája zopár inšpirujúcich slov na povzbudenie ducha.

***

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.