Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začal 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomíname si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, na počiatku, ktorého bolo zranenie, ktoré sa odohralo 20. mája 1521 kedy Ignáca zasiahla guľa z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.

Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole dostal do rúk Život Krista od Ludolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene od márnivého a samoľúbeho šľachtica zameraného na svet a jeho slávu k pokornému pútnikovi, ktorý postavil do stredu svojho života Krista a rozhodol sa nasledovať jeho a s ním a v službe jemu, Večnému Kráľovi, prežiť zvyšok svojho života.

Ignaciánsky jubilejný rok nám zároveň pripomenie štyristé výročie kanonizácie sv. Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Prečo slávime?

Slávenie päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca sa netýka minulosti, ale v prvom rade prítomnosti a budúcnosti pretože je to príležitosť obnoviť a znovuobjaviť ignaciánske korene. Je to príležitosť zastaviť sa, prehodnotiť a vrátiť Krista do centra.

Páter Generál Arturo Sosa pripomína: „Zranenie Ignáca v Pamplone nebolo smutným koncom, ale skôr šťastným začiatkom. Obrátenie sa odohráva cez veľké momenty, ktoré prinášajú zmenu, ale je to tiež proces, ktorý nikdy nekončí. Musíme klásť Krista neustále do centra. Tento proces je putovaním po spletitých cestách, hore a dole, niekedy navracajúc sa na správnu cestu, inokedy sa cítiac stratení. Ale stretáme na tejto ceste ľudí, ktorí nám ukazujú cestu a držia nás za ruku“.

Tento Jubilejný rok je cestou k obráteniu

Vo svojej najnovšej knihe Pápež František Poďme spolu snívať, hovorí, že pútnik je ten kto vychádza zo seba, je otvorený novým horizontom a keď sa vráti domov nie je ten istý a mení sa aj jeho dom. Toto je čas putovania. Zamerajme sa na cestu a nechajme sa viesť postupne Duchom Svätým, upierajúc náš pohľad na Krista a odvážme sa vidieť všetky veci nové v ňom.

O Ignácovom obrátení Pápež František na začiatku Jubilejného roka povedal tieto slová: „Obrátenie je dennodenným úsilím; zriedkakedy je to vec jedného momentu navždy. Ignácovo obrátenie sa začalo v Pamplone, ale tam sa neskončilo. Obrátenie konal počas celého svojho života, deň za dňom. A to znamená, že počas svojho života staval Krista do centra. A robil to pomocou rozlišovania. Rozlišovanie nespočíva v tom, že vždy uspejeme od začiatku, ale pri navigovaní máme kompas, aby sme sa mohli vydať cestou, ktorá má veľa zákrut a kriviek, no vždy sa necháme viesť Duchom Svätým, ktorý nás privádza k stretnutiu s Pánom“.

Kto slávi Jubilejný rok?

Obrátenie sv. Ignáca si pripomínajú nielen jezuiti, ale všetci, ktorí žijú ignaciánsku charizmou. Na Slovensku sú to sestry Congregatio Jesu, ďalej Spoločenstvá kresťanského života (CVX), mladí zo spoločenstva Magis a ďalšie rodinné spoločenstvá pri našich komunitách a kostoloch. Všetci spoločne tvoríme jednu ignaciánsku rodinu.

Aby sme mohli ako ignaciánska rodina sláviť tento rok, znovuobjaviť naše spoločné korene a prehĺbiť a obnoviť našu slobodu a energiu pre Magis (viac) v službe Bohu a ľuďom. Takto obnoviť nás samých a náš pohľad na svet. Tiež hľadať spôsoby a príležitosti ako sa deliť našou spiritualitou s druhými.

Obr: Albert Chevallier-Tayler, Ignácovo zotavovanie v Loyole, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Wimbledone