Vzhľadom k tomu, že je núdzový stav v našej krajine a nemôžeme mať otvorené chrámy pre verejné bohoslužby, takouto formou zverejňujeme Krátke katechézy pre deti a rodičov, ktoré bývajú obvykle každú nedeľu v našom kostole v Trnave počas pôstu 2020.
Možno poslúžia aj vám, ktorí nenavštevujete náš kostol v Trnave, preto pripájame stručný popis a prikladáme obrázky a úlohy z minulých nedelí na doplnenie. Veríme, že vás doma obohatia a pomôžu vám zmysluplne využiť tento neľahký čas.

Téma katechéz: Zatiahni na hlbinu (Lk 5,4)

Stručný popis
Počas pôstu ideme prehĺbiť náš vzťah s Bohom. Otvoriť svoje srdce, aby ho naplnil. Pripravíme sa tak na úlovok rýb, ktoré sú obrazom vnútra. Každý týždeň zverejníme jednu maketu a vysvetlíme ju v prepojení na čítania a z toho vyplynú úlohy na ďalší týždeň. Deti dostanú každý týždeň úlohu s obrázkom danej makety na papieri. Jednu duchovnú a druhú telesnú. Keď ich splnia, vyfarbia obrázok, vystrihnú a prinesú. Ďalší týždeň dostanú ďalšiu, atď. Vyplnené obrázky môžeme zbierať každú nedeľu. Budeme sa postupne pripravovať na lov. Tento obraz – maketa bude slúžiť nakoniec aj na Veľkonočný lov.

1. Pôstna nedeľa, 1. marec
Maketa: Čln
Myšlienka: Ježiš ide na púšť, aby sa stretol s Bohom. Ježiš sa zrieka chleba a počúva Božie Slovo. My potrebujeme čln, aby sme vyplávali na vodu, keď chceme uloviť nejaké ryby.
Úlohy: Zrieknem sa sladkosti. Prečítam si príbeh z Biblie.

2. Pôstna nedeľa, 8. marec
Maketa: Veslo
Myšlienka: Apoštoli s Ježišom išli na horu premenenia. Možno mali aj palicu, aby sa mohli oprieť a tak vyjsť až hore. Aj Abrahám odišiel s celou rodinou do zasľúbenej zeme. Putoval s palicou v ruke, o ktorú sa mohol oprieť. My potrebujeme veslá, aby sme sa mohli pohnúť, odraziť, keď chceme niekam doplávať.
Úlohy: Spoločne sa zahráme. Pomodlíme sa ruženec.

3. Pôstna nedeľa, 15. marec
Maketa: Záchranné koleso
Myšlienka: Boh zachránil ľudí na púšti od smädu, keď Mojžišovi kázal udrieť na skalu a vytiekla z nej voda. A Ježiš zase zachránil ženu od opustenosti, ktorú stretol na púšti pri studni. Záchranné koleso potrebujme mať so sebou aj na člne pre každý prípad.
Úlohy: Môžeme sa každý deň zúčastniť na sv. omši cez TV prenos a duchovne sa spojiť s Ježišom a medzi sebou navzájom. Všetci sa doma povzbudíme, aby nikto nebol smutný.

4. pôstna nedeľa, 22. marec
Maketa: Vesta
Myšlienka: Dávid je pomazaný za kráľa. Ako kráľ dostal nový odev, ktorý mu patrí. Aj slepec vidí Ježiša a má istou. My si obliekame vestu, aby sme sa neutopili, keď nastupujeme na čln. Máme tak istotu, že nič zlé sa nám nestane.
Úlohy: Prečítame si príbeh z Biblie. Pomôžem v domácnosti.

5. pôstna nedeľa, 29. marec
Maketa: Kotva
Myšlienka: Vzkriesenie Lazára nám dáva nádej, že Boh je živý, že sa nemusíme ničoho báť. Ani choroby, ani smrti. Keď sme v ňom ukotvený, žijeme. A môžeme byť naplnení. Aj na lodi je kotva. Potrebujeme ju, aby sme sa nepohli z miesta a nestratili, nevzdialili sa tak od cieľa. Môžeme teda pokojne loviť ryby.
Úlohy: Budeme sa modliť za zosnulých. Keď bude niekto plakať, tak ho poteším.

6. pôstna nedeľa, 5. apríl
Maketa: Sieť alebo podberák
Myšlienka: Už máme naozaj všetko, aby sa podarilo chytiť nejakú rybu. Už len čakať, modliť sa a dúfať. Ide do tuhého. Pána Ježiša čakajú dni utrpenia ale aj vzkriesenie, v ktoré veríme. Preto sa spoliehame iba na neho.
Úlohy: Pomodlíme sa Krížovú cestu za obrátenie hriešnikov. Pomôžeme s prípravou na Veľkonočné sviatky.

Veľkonočná nedeľa, 12. apríl
Maketa: Ryby
Myšlienka: Učeníci boli sklamaní, že Ježiš ktorý im hovoril, že je kráľom, bol zrazu mŕtvy. A tak šli loviť ryby. Celú noc chytali, ale nič nechytili. Nad ránom sa im sa zjavil Ježiš na brehu Tiberiatského mora. A povedal im, aby spustili siete z pravej strany. Na jeho slovo učeníci spustili siete a vytiahli veľké množstvo rýb. Takto ho spoznali a mali veľkú radosť, že žije!
Úloha: Vyfarbím si rybičku a podelím sa o radosť s ostatnými členmi rodiny.

 

 

 

 

 

Obrázky ku katechézam:

1. Pôstna nedeľa – čln pdf

2. Pôstna nedeľa – veslo pdf

3. Pôstna nedeľa – koleso pdf

4. Pôstna nedeľa – vesta pdf

5. Pôstna nedeľa – kotva pdf

6. Pôstna katechéza – sieť pdf

7. Veľkonočná katechéza – ryba pdf