Spoločnosť Ježišova na Slovensku prežíva v týchto dňoch veľkú radosť.  Martin Benko SJ prijal v sobotu 15. februára diakonskú vysviacku v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave z rúk vladyku Milana Lacha SJ, biskupa gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA. Vladyka Milan Lach v homílii povzbudil Martina k svedectvu osobného života v jeho povolaní a aby ako diakon ohlasoval Božie slovo a stával sa martýrom – svedkom tam, kde bude poslaný. Zároveň upriamil jeho pozornosť na osobu Ježiša Krista, ktorý má byť zdrojom jeho identity. Takto posilnený bude môcť byť tým, kým je a kým má byť a bude sa môcť deliť s inými o Božie dary. Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnila Martinova rodina, spolubratia jezuiti zo Slovenska a Čiech, bratia františkáni a mnohí jeho známi a priatelia tak z Trnavy ako aj z iných miest.

Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity (TFTU) a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá). V rámci nej pracoval v Košiciach a v Írsku, kde sa venoval výchove a pastorácii študentov na stredoškolskom internáte. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave a neskôr bol poslaný do Univerzitného Pastoračného Centra v Trnave.

Martinovi zo srdca blahoželáme a v jeho ďalšej službe ľuďom mu želáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.

Informoval: Peter Buša SJ
Foto: Ľuboš Drozd