V štvrtok 20. februára v popoludňajších hodinách zomrel náhle P. Ondrej Gabriš SJ, kňaz Spoločnosti Ježišovej.

P. Ondrej Gabriš SJ sa narodil 19. novembra 1960 v Čadci. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30. júla 1991 v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 26. júna 1999 v Bratislave. Slávnostnú profesiu štyroch sľubov zložil 6. septembra 2003 v Ružomberku.

P. Gábriš v súčasnosti zastával funkciu Sócia magistra novicov v Ružomberku. Bol zároveň vicepostulátorom kauzy blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov.

P. Gabriš Ondrej zomrel v ružomberskej nemocnici na oddelení ARO, kde bol po náhlom kolapse v priestoroch rehoľného domu prevezený rýchlou zdravotnou službou.

Svätá omša s pohrebnými obradmi sa uskutoční v pondelok 24. februára o 13:00 v Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Ružomberku. Následne bude pochovaný v jezuitskej hrobke na miestnom cintoríne. Svätej omši a pohrebným obradom bude predsedať P. Provinciál Rudolf Uher SJ.

Odpočinutie večné daj mu Pane!

P. Jozef Šofranko SJ
sócius provinciála

Životopis pátra Ondreja Gabriša:

P. Ondrej Gabriš SJ
(1960 – 2020)

Narodil sa 19. novembra 1960 v Čadci ako najmladší zo štyroch súrodencov. Svojimi rodičmi Jozefom a Jezefínou bol od detstva vychovávaný spolu so súrodencami vo viere, láske a vernosti Cirkvi. Po ukončení základnej deväťročnej školy začal študovať na Filmovej priemyslovke v Čimeliciach v okrese Písek v Čechách. Po jej ukončení sa v roku 1980 vrátil do rodnej Čadce a zamestnal są v tamojšom Okresnom osvetovom stredisku ako metodik pre fotografiu a film.

O rok neskôr bol povolaný na dvojročnú základnú vojenskú službu, ktorú absolvoval v Prostějove. Po jej ukončení sa v roku 1983 vrátil opäť do Čadce a zamestnal sa ako fotograf v Kysuckom múzeu. Tam pôsobil až do roku 1991. Od svojich školských čias sa počas celého obdobia komunizmu tajne zapájal do laického apoštolátu a pracoval s mládežou.

30. júla 1991 bol prijatý do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po jeho absolvovaní zložil dňa 31. júla 1993 svoje prvé rehoľné sľuby. V rokoch 1993 – 1999 študoval filozofiu a teológiu na Inštitúte sv. Alojza v Bratislave, ktorý sa neskôr stal Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. Dňa 26. júna 1999 ho Mons. Dominik Tóth vysvätil za kňaza.

Po svojej vysviacke pastoračne pôsobil v jezuitskom kostole v Trnave. V januári 2000 ho provinciál Spoločnosti Ježišovej vymenoval za ministra Centra Spirituality v Ivanke pri Dunaji. V tomto období sa pripravovalo presťahovanie noviciátu z Trnavy do Ružomberka. Pre schopnosti a dary, ktorými bol P. Ondrej obdarovaný, ho provinciál v septembri 2000 vymenoval za sócia magistra novicov a ministra domu, aby napomohol dobrému rozvoju noviciátneho života na novom mieste. V rokoch 2001 až 2002 absolvoval tretiu probáciu v Ivanke pri Dunaji. Po nej bol P. Generálom Spoločnosti Ježišovej pozvaný zložiť profesiu štyroch slávnostných sľubov. Pozvanie prijal a dňa 6. septembra 2003 zložil svoje slávnostné sľuby v Kostole Povýšenia Sv. Kríža v Ružomberku.

Vo februári 2011 bol vymenovaný za vicesuperiora našej rezidencie v Ružomberku. V tom istom mesiaci ho generálny postulátor Spoločnosti Ježišovej vymenoval za vicepostulátora v kauze blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov. Po niekoľkých mesiacoch vo funkcii ho vtedajší provinciál dňa 31. júla 2011 vymenoval za vicesuperiora jezuitskej komunity v Ivanke pri Dunaji a túto službu vykonával do 31. augusta 2012. Následne sa stal promótorom povolaní Slovenskej provincie a v r. 2013 sa presťahoval do piešťanskej komunity, kde okrem promócie povolaní sa zapájal do pastoračnej činnosti v Exercičnom dome. 1. novembra 2015 sa znovu vrátil do Ružomberka po tom, čo ho tejrajší provinciál vymenoval za sócia magistra novicov. Popri tomto poslaní neúnavne vykonával službu promótora povolaní a predovšetkým vicepostulátora v kauze blahorečenia Munkovcov. Šíreniu úcty k Božím služobníkom Tomášovi a Františkovi Munkovcom daroval všetky svoje schopnosti, sily a nadanie.

Dňa 20. februára, počas komunitného obeda náhle skolaboval a po prevoze do ružomberskej nemocnice odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.

Pane, prijmi svojho služobníka kňaza Ondreja do plnosti tvojej slávy!