P. Martin Šebo SJ bol v nedeľu 16. júna 2019 pri sv. omši o 11.00 hod. v bratislavskom jezuitskom kostole uvedený do úradu rektora Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Do úradu ho uviedol provinciál Rudolf Uher SJ, ktorý predsedal slávnostnej sv. omši. P. Šebo bol za rektora kolégia menovaný dňa 14. mája 2019 generálom Spoločnosti Ježišovej P. Arturom Sosom SJ.

P. Martin Šebo SJ vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v r. 1996. Za kňaza bol vysvätený v r. 2005. Pôsobil v Exercičnom dome v Piešťanoch, kde dával duchovné cvičenia a neskôr tam pôsobil aj ako riaditeľ Pastoračného centra. Od r. 2008 pôsobil v Exercičnom dome v Prešove. V rokoch 2009 – 2016 bol vyslaný na licenciátne štúdiá pastorálnej psychológie na Boston College School of Theology and Ministry, USA. Následne pokračoval v doktoráte z dogmatickej teológie na Jesuit School of Theology of Santa Clara University, Berkeley, USA. Po návrate na Slovensko v r. 2016 sa stal členom bratislavskej jezuitskej komunity. Tretiu probáciu absolvoval v španielskej Salamanke v r. 2017/2018.

V súčasnosti vyučuje na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Od apríla 2018 ho P. Provinciál poveril dočasným riadením komunity bratislavského kolégia a vymenoval ho za vicesuperiora, pretože dovtedajší rektor P. Jozef Kyselica SJ nemohol z vážnych zdravotných dôvodov pokračovať v službe riadenia kolégia.

 

Text: Jozef Šofranko SJ
Foto: Martin Komár SJ