Počas modlitbovej vigílie s názvom „Putovanie s Ignácom“ pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorá sa uskutočnila 23. mája zazneli aj slová Pápeža Františka. Vo videohovore sa Svätý Otec prihovoril účastníkom modlitby týmito slovami:

„Drahí priatelia, s radosťou sa pripájam k vám v tejto modlitbe Ignaciánskeho roku, slávenia obrátenia sv. Ignáca. Verím, že všetci tí, ktorí sa inšpirujú Ignácom, ignaciánskou spiritualitou, budú môcť tento rok prežiť naozaj ako skúsenosť obrátenia.

V Pamplone pred 500 rokmi sa v okamihu rozpadli všetky Ignácove svetácke sny. Delová guľa, ktorá ho zranila, zmenila kurz jeho života, i kurz sveta. Zdanlivo malé veci môžu byť dôležité. Táto delová guľa tiež znamenala, že Ignác zlyhal v tom, čo si sám vysníval o svojom živote. Boh však mal pre neho väčší sen. Boží sen o Ignácovi sa nesústreďoval na Ignáca. Išlo o pomoc dušiam.

Bol to sen vykúpenia, sen vyjsť do celého sveta, sprevádzaný Ježišom, pokorným a chudobným.

Obrátenie je dennodenným úsilím; zriedkakedy je to vec jedného momentu navždy. Ignácovo obrátenie sa začalo v Pamplone, ale tam sa neskončilo. Obrátenie konal počas celého svojho života, deň za dňom. A to znamená, že počas svojho života staval Krista do centra. A robil to pomocou rozlišovania. Rozlišovanie nespočíva v tom, že vždy uspejeme od začiatku, ale pri navigovaní máme kompas, aby sme sa mohli vydať cestou, ktorá má veľa zákrut a kriviek, no vždy sa necháme viesť Duchom Svätým, ktorý nás privádza k stretnutiu s Pánom.

Pri tomto putovaní zemou stretávame druhých, tak ako to robil Ignác vo svojom živote. Tí druhí sú znakmi, ktoré nám pomáhajú udržiavať smer, a pozývajú nás zakaždým k novému obráteniu. Sú to bratia, sú to situácie. A Boh k nám hovorí aj prostredníctvom nich. Načúvajme druhým. Čítajme situácie. Aj my buďme smerovníkmi pre druhých, ako tí, čo kráčajú Božou cestou. Obrátenie sa koná vždy v dialógu, v dialógu s Bohom, v dialógu s druhými, v dialógu so svetom.

Modlím sa, aby všetci, ktorí sa inšpirujú ignaciánskou duchovnosťou, mohli konať túto cestu spoločne, ako jedna ignaciánska rodina. A modlím sa, aby sa pridali mnohí ďalší a objavili bohatstvo tejto spirituality, ktorú dal Boh Ignácovi.

Zo srdca vám žehnám, aby bol tento rok skutočne inšpiráciou ísť do sveta pomáhať dušiam, vidiac všetky veci novým spôsobom v Kristovi. A tiež inšpiráciou nechať si pomôcť. Nikto sa nespasí sám: buď sa spasíme v spoločenstve, alebo sa nespasíme. Nikto druhým neukazuje cestu, jedine Ježiš nám ukázal cestu. My si pomáhame navzájom nachádzať a nasledovať túto cestu.

A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.“

Príhovor Svätého Otca v španielčine s titulkami v angličtine: