Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša decembrové vydanie časopisu Posol? „Pokora, miernosť, zhovievavosť sú cestou, ako zabezpečiť pokoj vo svete, ale tiež v našich rodinách,“ pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Cituje aj slová apoštola sv. Pavla, aby sme sa navzájom znášali v láske. V čase, keď je mier vo svete znovu

Decembrové číslo mesačníka Posol2018-12-05T08:53:52+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Jozef Jurina Dotyk neba Život je ako plavba. Niekedy na ceste svieti slnko a more je pokojné, všetko je jasné a radostné. Ale inokedy sa nad životom zbiehajú chmáry, ťažké, olovené. Prichádza búrka, noc, silný vietor. Je nám ťažko, veľmi zle. Veslujeme

Novinky z Dobrej knihy2018-11-29T11:47:23+01:00

Novembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša novembrové číslo mesačníka Posol? „Myšlienka na smrť nás zachraňuje od ilúzie, že sme pánmi času,“ veľavravne pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Nabáda, že potreba vnímať skutočnosť, že sa denne uberáme k smrti, prospieva nám všetkým a učí nás pokore pred Božím majestátom. Úvodník prináša pokračovanie témy „Povolanie ku

Novembrové číslo mesačníka Posol2018-11-07T09:53:58+01:00

Októbrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša októbrové číslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František predstavuje poslanie Pápežských misijných diel, ktoré vyvíjajú činnosť v stodvadsiatich krajinách sveta. Vysvetľuje, prečo sú dôležité a prečo je nevyhnutná modlitba za misie a misionárov. V úvodníku redakcia prináša pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Ponúka voľné prerozprávanie nového dokumentu Svätého Otca,

Októbrové číslo mesačníka Posol2018-10-03T17:26:49+02:00

Septembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša septembrové číslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína našich duchovných sprievodcov na cestách. „Archanjeli Michal, Rafael a Gabriel stoja pred Pánom, aby mu slúžili a oslavovali ho. No posiela ich aj preto, aby nás sprevádzali. Majú dôležitú úlohu pri našej púti k spáse.“ V úvodníku redakcia prináša pokračovanie

Septembrové číslo mesačníka Posol2018-09-05T15:49:05+02:00

Letné dvojčíslo mesačníka Posol

Čo prináša letné dvojčíslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová  pápež František pripomína, že „kresťanská pamäť je akoby soľou života.“ V tejto súvislosti vysvetľuje tri spôsoby, ako stretnúť Ježiša: v počiatočných chvíľach viery, v našich predkoch a v Pánovom zákone. V  úvodníku  čitatelia nájdu pokračovanie témy „Povolanie ku svätosti“. Je to voľné prerozprávanie nového dokumentu

Letné dvojčíslo mesačníka Posol2018-07-12T16:39:13+02:00

Júnové číslo mesačníka Posol

Čo prináša júnové číslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje prejavom kresťanskej lásky v praxi. Pobáda k tomu, aby sa láska k druhým prejavovala v našom živote stále. Podľa jeho slov práve Eucharistia "má za cieľ formovať v nás Kristovo Srdce". Úvodník prináša základné myšlienky pápežovho

Júnové číslo mesačníka Posol2018-06-08T18:32:43+02:00

Májové číslo mesačníka Posol

Čo prináša najnovšie číslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia podnetné myšlienky pápeža Františka. Zamýšľa nad pôsobením Ducha Svätého, ktorého nazýva spoločníkom na cestách každého kresťana i na cestách Cirkvi. Nabáda k aktívnemu počúvaniu vnuknutí Ducha. Roman Modig sa v úvodníku zaoberá osobnosťou Panny Márie ako Matky Cirkvi. Pripomína nám:

Májové číslo mesačníka Posol2018-10-01T14:09:09+02:00
Go to Top