Čo prináša najnovšie číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia podnetné myšlienky pápeža Františka. Zamýšľa nad pôsobením Ducha Svätého, ktorého nazýva spoločníkom na cestách každého kresťana i na cestách Cirkvi. Nabáda k aktívnemu počúvaniu vnuknutí Ducha.

Roman Modig sa v úvodníku zaoberá osobnosťou Panny Márie ako Matky Cirkvi. Pripomína nám: „Už svätý Augustín hovorí o nej, že svojou láskou spolupracovala na duchovnom zrodení veriacich v Cirkvi.“ V závere článku vyzýva: „Zverme jej svoj život i Cirkev. A riaďme sa podľa jej vzoru.“

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu sa otvára nový cyklus autorky Kataríny M. Tóthovej Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Upriamuje pozornosť čitateľov na tie osobnosti, ktoré v dejinách vynikali láskou k Božskému Srdcu a dosiaľ sú v nej inšpiráciou. Podrobnejšie sa venuje osobnosti svätej Gertrúdy Helftskej (1256 – 1302).

Prečo ísť v nedeľu na svätú omšu? Pod týmto názvom redakcia prináša katechézu pápeža Františka o význame nedeľného slávenia Eucharistie.

Kto ju poznal, bol hlboko zasiahnutý jej svedectvom – autorka Andrea Eliášová takto nazvala článok, v ktorom približuje životný príbeh pozoruhodnej mystičky Mariam Baouardy – Márie od Ukrižovaného Ježiša (1846-1878), ktorá založila karmelitánsky kláštor v Betleheme i v Nazarete. Vynikala úctou k Duchu Svätému a jej odkaz autorka článku zahrnula do májového úmyslu Apoštolátu modlitby Svätého Otca.

Biblia a morálka – v 14. časti tohto cyklu páter Ján Ďurica vysvetľuje význam Desatora ako základu pre morálnu teológiu. Približuje, kedy nám Desatoro môže dávať novú silu pre život. „Záväzné úsilie o hodnoty sa podobá stále otvorenému projektu, ktorý nikdy nie je v cieli a v ktorom je človek pozvaný k niečomu vyššiemu,“ vysvetľuje biblista s dovetkom, že Desatoro je prejavom otcovskej lásky Boha k svojim deťom, aby vedeli správne konať, aby si nezničili život skôr, ako ho začnú plnohodnotne žiť.

Páter Vendelín Javorka SJ prežil desať rokov v sovietskych gulagoch. Vo svojich duchovných cvičeniach zanechal hlboké myšlienky, ktoré vytiahol z archívov Spoločnosti Ježišovej páter Ladislav Csontos a na pokračovanie ich odhaľuje a pripomína širšej verejnosti. Tentoraz ich čitateľ nájde pod názvom Živá dôvera.

V rubrike V radosti i bolesti možno nájsť skutočný príbeh s názvom Uzdravený cez Kristove sväté rany. Autorka Andrea Eliášová prináša svedectvo muža, ktorý zažil zázračné uzdravenie po tom, čo mu vstúpila do života ťažká choroba. Opisuje, ako človeka môže zmeniť takáto mystická skúsenosť a čo si z nej odniesol do ďalších období života.

Aké duchovné vzory nám ponúka mesiac máj? Nad touto otázkou sa zamýšľa Eva Žilineková v ďalšej časti rubriky „Mami, nerieš…“ Cez svoj vzťah k synovi približuje niektoré zaujímavé čriepky z ich rozhovorov a diskusií.

Čitateľka Anna K. sa delí o svoje zaujímavé svedectvo: v živote bola obdarená naplnením svojich túžob, v ktoré ani nedúfala. Predvedčila sa o tom, aký štedrý vie byť Boh, ak mu dôverujeme. Jej príspevok nesie názov Pán Boh pozná naše túžby.

Ivo Sivoň siahol po životnom príbehu a povolaní pátra Akvinasa z rehole dominikánov. Čitateľ spoznáva muža, ktorý aj v ťažkých časoch totality uskutočňoval obdivuhodný tajný apoštolát medzi rodinami, spoločenstvami i jednotlivcami. Vyoral hlbokú duchovnú brázdu v Cirkvi na Slovensku a dnes prežíva požehnaný čas jesene života vo vysokom veku v charitnom dome. Redakcia uverejňuje i podnetnú Radu a modlitbu pátra Akvinasa.

Rubrika Z vašich listov prináša ohlasy čitateľov z rôznych kútov Slovenska, ktorí vyjadrujú svoju priazeň voči časopisu. Ako členovia veľkej duchovnej rodiny čitateľov Posla delia sa o to, čím žijú a čo ich oslovilo z publikovaných materiálov.

V rubrike Z našich dejín tentoraz páter Milan Hromník približuje Spišský Jeruzalem – pozoruhodné miesto na strednom Spiši, vybudované podľa jeruzalemskej kalvárie, nesúce stopy pôsobenia jezuitov.

Štvrtá časť Lurdských príbehov sa venuje starej fotografii Grandhotela v Starom Smokovci a dnes už neexistujúcej lurdskej jaskynke, ktorá zdobila okolitý areál Grandhotela ešte v roku 1917. Autor Ľubomír Kaľavský pripomína, že na území Starého Smokovca sú dnes dve lurdské jaskynky, tretia však v dôsledku zásahov komunistického režimu, žiaľ, zanikla.

Autorka rubriky Posol deťom malým i veľkým „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Jožkov nový spolužiak a Ezauova misa šošovice. Znovu deťom pripája i motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Jeden a pol milióna ružencov z olivového dreva vyrábajú remeselníci v Betleheme pre účastníkov Svetových dní v Paname. Policajtom vatikánskeho okrsku daroval pápež František sošku svätého Jozefa. Katolícka cirkev ožíva v moslimskom Maroku. V rubrike Letom svetom sa dozviete ešte oveľa viac nových informácií a zaujímavostí z kresťanského sveta.

V závere časopisu redakcia venuje priestor vyhodnoteniu súťaže z rubriky pre deti s ich kresbičkami a literárnymi výtvormi.

* * *

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.