Čo prináša januárové  číslo mesačníka Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme krstu. Pripomína, že sviatok Ježišovho krstu vyzýva každého kresťana, aby pamätal na svoj krst. Pýta sa: „Poznáte dátum svojho krstu? Máme ho stále nosiť v pamäti , lebo ním sa začalo naše posväcovanie.“

Úbovník  prináša pokračovanie témy Povolanie ku svätosti. Vo voľnom prerozprávaní nového dokumentu Svätého Otca objasňuje, čo znamená byť svätým podľa Ježišových „blahoslavenstiev“ – osobitne, čo znamenajú Ježišove slová o „blahoslavených prenasledovaných pre spravodlivosť.“

Katarína M. Tóthová v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby opäť upriamuje pozornosť čitateľov na osobnosť svätej Margity Márie Alacoque a jej úctu k Božskému Srdcu Pána. Osobitne rozvíja úvahy o utrpení, ktoré Ježišovo Srdce znášalo a znáša pre hriechy ľudí.

Čo robiť, keď sa nám nedarí modlitba? Praktické rady nájdeme i v jednom z uverejnených listov svätej Margity Márie, v ktorom učí, ako prežívať a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie.

Januárového úmyslu modlitieb Svätého Otca sa týka článok Andrey Eliášovej  Úspechy v pastorácii pripisujú Panne Márii. Prináša zaujímavé svedectvo zo života svätej Ruženy Limskej, dominikánskej terciárky. A tiež z Uruguaja, kde pôsobia misionárky z Rodiny Panny Márie.

Biblia a morálka – v 21. časti tohto  cyklu biblista páter Ján Ďurica SJ vysvetľuje význam Knihy Sirachovcovej. Pre lepšie pochopenie jej obsahu pripomína, že táto kniha sa v Cirkvi používala ako pomôcka pri vyučovaní katechumenov a novokrstencov.

Vo februárovom čísle nájdete informácie o novej knihe Dynamickí katolíci z produkcie vydavateľstva Dobrá kniha a tiež úryvky z nej. Autor knihy Austrálčan Mathew Kelly  s manželkou vychováva päť detí. Popri zamestnaní pripravuje kvalitné výchovno-vzdelávacie materiály pre obnovu života katolíckych spoločenstiev. S týmto cieľom založil Inštitút Dynamický katolík. Nabáda: „Ak budeme žiť a milovať tak, ako to od nás žiada evanjelium, budeme v ľuďoch vyvolávať zvedavosť.“

O pestrom svete nevidiacich – tak nazval svoj príspevok autor Ján Černý. Vyjadruje obdiv voči ľuďom s ťažkým očným hendikepom, ktorí nelamentujú nad svojím údelom, ale dokážu byť vďační za mnohé dary a rozvíjajú svoje talenty. Spomína tu príklad známeho nevidiaceho talianskeho operného speváka Andreu Boccelliho a jeho úctyhodný postoj k životu, naplnený vierou v Boha.

Výnimočná svätica – Gemma Galganiová: reportáž Andrey Eliášovej zavedie čitateľov do talianskeho mesta Lucca, kde sa nachádza telo stigmatizovanej mystičky. Zomrela iba vo veku 25 rokov a začína sa aj u nás o nej veľa hovoriť. Čitatelia nahliadnu do jej života i domu, kde žila. Na jej príhovor už mnohí ľudia zakúsili jej pomoc, dokonca nielen kresťania. Silné je svedectvo o tom, ako sa v roku 2003 zjavila istému moslimovi v Izraeli…

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín píše o pozoruhodnej osobnosti našich dejín – o biskupovi Michalovi Buzalkovi. Približuje jeho život, službu, uväznenie počas totality, pripája i modlitbu za jeho blahorečenie.

Anna Abasová sa v článku Ruky plné lásky venuje udalosti, ktorú zažila v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trnave. V príbehu nazvanom Ivanka spomína prípad mladej ženy-matky a skúšku, ktorou prechádza, ako príklad povzbudenia vo viere.

Autorka  rubriky  Posol deťom malým i veľkým  „teta Gabika“ (Gabriela Spustová) sa tentoraz najmenším prihovára príbehom, ktorý nazvala Timkov krst a Majkine otázky. Znovu deťom pripája motivačné otázky do súťaže o hodnotné ceny.

Vedeli ste, že bezplatnú zdravotnú službu pre chudobných a núdznych zriadil pápež František na Svätopeterskom námestí počas týždňa pred Svetovým dňom chudobných? V roku 2017 ju využilo až vyše 600 ľudí, aj ťažko chorých. Počet katolíkov v Maroku sa odhaduje na 27 tisíc. Koncom marca Maroko navštívi pápež František – na pozvanie tamojšieho kráľa a miestnych biskupov. V tradičnej a obľúbenej rubrike Letom svetom sa  dozviete  ešte oveľa viac nových  správ a zaujímavostí  z kresťanského sveta.

Nechýba ani pokračovanie  rubriky  „Mami, nerieš… “ Herečka a recitátorka Eva Žilineková v nej tentoraz cez vzťah k synovi uvažuje o „podstromčekových prekvapeniach“, Slove vypovedanom i napísanom a jeho dôležitosti.

***

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.