Ignaciánsky jubilejný rok

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začal 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomíname si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, na počiatku, ktorého bolo zranenie, ktoré sa odohralo 20. mája 1521 kedy Ignáca zasiahla guľa z

Ignaciánsky jubilejný rok2021-06-08T10:11:33+02:00

Katechéza na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na slávnosť Najsvätejšej Trojice2021-06-05T14:55:52+02:00

Katechéza na Zoslanie Ducha Svätého

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na Zoslanie Ducha Svätého2021-05-29T11:51:55+02:00

Katechéza na 6. Veľkonočnú nedeľu

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na 6. Veľkonočnú nedeľu2021-05-19T11:04:47+02:00

Katechéza na 5. Veľkonočnú nedeľu

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na 5. Veľkonočnú nedeľu2021-05-19T11:06:19+02:00
Go to Top