Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František vyzdvihuje nenahraditeľnú úlohu starých ľudí. Nabáda k medzigeneračnému zdieľaniu. Píše o proroctve starších, ktoré sa uskutočňuje vtedy, keď evanjelium naplno vstupuje do ich života. Čitatelia sa viac dozvedia z článku Požehnaná dlhovekosť. Jezuita páter Jozef Šuppa SJ sa v úvodníku

Februárové číslo mesačníka Posol2021-02-01T10:41:29+01:00

Januarové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  januárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František do pozornosti tému lásky k Bohu a blížnemu. V úvahe nazvanej Dvojitý príkaz lásky nám pripomína: „Koľkokrát nevypočujeme druhého, lebo nás nudí, nesprevádzame ho v jeho bolestiach... Previerkou našej cesty obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu.“ Skutky lásky k blížnemu,

Januarové číslo mesačníka Posol2021-01-06T11:03:58+01:00

Októbrové číslo časopisu Posol

Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František otázky: Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v milosrdného Boha Otca? Sme tak ako Ježišova Matka Mária pripravení dať sa bezvýhradne do služby Božej vôli? – „Pochopiť, čo nám dnes v časoch pandémie Boh

Októbrové číslo časopisu Posol2020-10-05T15:54:56+02:00

Septembrové číslo časopisu Posol

Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Sedembolestná – učeníčka a Matka. Pápež František priznáva, že keď sa večer modlí Anjel Pána, pripomína si aj sedem bolestí Panny Márie ako spomienku na Matku Cirkvi. Vysvetľuje svoj postoj k tejto hlbokej téme. Prijímať Božie slovo znamená prijímať

Septembrové číslo časopisu Posol2020-09-13T11:41:47+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Slúžiť Bohu a oslavovať ho podľa príkladu Panny Márie – k tomu nás vyzýva pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí žiť v radostnej a veľkodušnej službe bratom a sestrám, aby sme v deň vzkriesenia boli podobní Márii v zjednotení sa s Pánom. Nanebovzatá oroduje za

Letné dvojčíslo časopisu Posol2020-07-08T20:45:54+02:00

Júnové vydanie časopisu Posol

Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Ježiš sa modlí za nás. Pápež František nám pripomína príbeh svätého Petra a jeho vzťah k Ježišovi. Často prosíme Ježiša o rôzne milosti, ale nie sme zvyknutí rozjímať o Ježišovi, ktorý sa za nás modlí. Svätý Otec

Júnové vydanie časopisu Posol2020-06-01T10:40:30+02:00

Marcové číslo mesačníka Posol

Čo prináša marcové vydanie časopisu Posol? „Cítiš sa otrávený, smutný? Cítiš, že tvoj život nenapreduje, je plný ťažkostí a aj choroby? Pozeraj na Ukrižovaného,“ radí pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Pripomína, že iba v Kristových ranách nachádzame uzdravenie. Ony sú – podľa pápeža – kľúčom na prekonanie našich púští, kľúčom k našej

Marcové číslo mesačníka Posol2019-03-01T20:28:43+01:00

Januárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša januárové  číslo mesačníka Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme krstu. Pripomína, že sviatok Ježišovho krstu vyzýva každého kresťana, aby pamätal na svoj krst. Pýta sa: „Poznáte dátum svojho krstu? Máme ho stále nosiť v pamäti , lebo ním sa začalo naše posväcovanie.“ Úbovník  prináša pokračovanie

Januárové číslo mesačníka Posol2019-01-03T15:02:58+01:00

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša decembrové vydanie časopisu Posol? „Pokora, miernosť, zhovievavosť sú cestou, ako zabezpečiť pokoj vo svete, ale tiež v našich rodinách,“ pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Cituje aj slová apoštola sv. Pavla, aby sme sa navzájom znášali v láske. V čase, keď je mier vo svete znovu

Decembrové číslo mesačníka Posol2018-12-05T08:53:52+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Jozef Jurina Dotyk neba Život je ako plavba. Niekedy na ceste svieti slnko a more je pokojné, všetko je jasné a radostné. Ale inokedy sa nad životom zbiehajú chmáry, ťažké, olovené. Prichádza búrka, noc, silný vietor. Je nám ťažko, veľmi zle. Veslujeme

Novinky z Dobrej knihy2018-11-29T11:47:23+01:00
Go to Top