Svätý Otec František menoval za prefekta Ekonomického sekretariátu Svätej stolice jezuitského pátra Juana Antonia Guerrera Alveza SJ. Na tomto poste nahradí austrálskeho kardinála Georgea Pella. Úrad prevezme v januári 2020.
60-ročný páter Guerrero Alvez od roku 2017 pôsobil ako generálny poradca Spoločnosti Ježišovej a delegát generálneho predstaveného pre jezuitské medzinárodné domy v Ríme.

Páter Guerrero Alvez pochádza zo Španielska. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1979 a za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Študoval v Španielsku, Brazílii, Francúzsku a USA. Absolvoval štúdium ekonómie, filozofie a teológie. V roku 2008 bol menovaný za provinciála španielskej Kastílie a v roku 2014 bol poslaný do Mozambiku, kde pôsobil ako ekonóm a koordinátor projektov.

Ako sa uvádza v komuniké Spoločnosti Ježišovej, generálny predstavený jezuitov menoval za generálneho poradcu a delegáta pre medzinárodné domy jezuitov v Ríme belgického pátra Johana Verschuerena SJ, ktorý je momentálne rehoľným predstaveným holandsko-flámskej oblasti.

Zdroj: Rádio – Vatikán