Milí naši priatelia a podporovatelia. Spoločne s vami sa chceme zapojiť do synody, ktorú otvoril pápež František pre celú Cirkev 10. októbra 2021. Synodálny proces, je rozčlenený do troch fáz, pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Momentálne sme vo farskej fáze, kedy sa všetci môžeme tejto synody zúčastniť. 25. februára 2022 sme v našom kostole odprezentovali celý proces synody a predstavili náš postup v tomto procese spolu s vami. Kto by chcel, môže si celú prezentáciu pozrieť, nájdete ju na konci článku. Rovnako aj komentár k nej. Zároveň tu nájdete desať tematických oblastí, ktoré treba preskúmať. Pozývame vás do modlitby a prečítania si týchto desať oblastí s konkrétnymi otázkami. Môžete o tom hovoriť spolu doma v rodine alebo spoločenstve. Následne spoločným rozlišovaním vyberte z týchto desiatich, podľa vás tri najdôležitejšie oblasti v našom časopriestore. Na najbližšom stretnutí, ktoré bude 11.3.2022 v našom kostole po sv. omši o 17:00 budeme spoločne zdieľať vami vybraté tri oblasti a spoločne sa modliť a hľadať pre nás všetkých spoločne tri najdôležitejšie. Následne sa im budeme na ďalších stretnutiach venovať.

Program stretnutí o synode v jezuitskom kostole v Trnave, vždy po sv. omši o 17:00

  • 25.2.2022 Prezentácia synody.
  • 11.3.2022 Spoločný výber troch pre nás najdôležitejších tém z desiatich predstavených.
  • 25.3.2022 Prvá nami vybratá najdôležitejšia téma.
  • 8.4.2022 Druhá nami vybratá najdôležitejšia téma.
  • 22.4.2022 Tretia nami vybratá najdôležitejšia téma.
  • 13.5.2022 Spracovanie a odovzdanie podnetov.

Prezentácia synody PDF

Komentár k prezentácii o synode PDF

Desať tematických oblastí PDF

Viac o synode sa dozviete na tomto linku: synoda.sk